3DEXPERIENCE® platformu, kuruluşların ürün geliştirme ekosistemlerine ilişkin bütünsel ve gerçek zamanlı bir perspektif sunan bir inovasyon platformudur. İnsanları, fikirleri, verileri ve çözümleri tek bir iş birliği ortamında birbirine bağlayarak işletmeleri tamamen yeni yollarla inovasyon ve üretim yapmaları konusunda destekler. 3DEXPERIENCE Works portföyü, 3DEXPERIENCE platformunun gücünden yararlanarak ve ürün geliştirme sürecinde yer alan herkesin inovasyon sürecine katkıda bulunmasını sağlayarak SOLIDWORKS®'ün değerini artırır.

İşletmelerin inovasyon platformunu uygulamaya alarak elde ettikleri faydaları keşfedin.

İşletmelerde Dönüşüm

İş dünyası giderek daha hızlı hale geliyor. Piyasadaki hızlı değişimler ve ekonomik koşullar, tedarik zincirinde darboğaz, iş gücü ve kaynak yetmezliği, değişen düzenleme gereksinimleri ve artan maliyetler, birçok üst düzey yöneticinin titizlikle yapılmış planlarını zora sokmaya devam ediyor. Zirvede kalmak için kuruluşların darboğazları ve operasyonel siloları ortadan kaldıran yeni çalışma yöntemleri belirlemeleri gerekiyor. 3DEXPERIENCE platformu bulut tabanlı bir ortamda insanları, süreçleri ve verileri bir araya getirir. Her yerden, her zaman ve her cihazdan erişilebilir olması, kuruluşunuzdaki herkesin tek bir doğru bilgi kaynağından çalışmasını sağlar. Bu, üst düzey liderlerin daha bilinçli kararlar almasını ve değişime hızlı bir şekilde tepki verebilmesini sağlar.

Pazara Sürüm Sürenizi Hızlandırın

Şehir arka planında tablete bakan bir kadın - 3DEXPERIENCE Works platformu

Birleştirilmiş Tek Bir Ürün Geliştirme Ortamı

Ekiplerin daha üst düzey yaratıcılık sergilemesini ve sınırları aşarak inovasyon yapmasını sağlayın

  • İş birliğine dayalı ve entegre mühendislik yaklaşımına geçin
  • İş birliğine dayalı ürün geliştirme sürecini hızlandırın
  • Tasarım kalitesini ve üretilebilirliği iyileştirin
  • Ürünlerin, hizmetlerin ve deneyimlerin sık sık yenilenmesi konusunda müşterilerin beklentilerine uyum sağlayın
Tıbbi ortamında tabletle bakan bir adam - 3DEXPERIENCE Works platformu

Bilgi Birikimi Oluşturma ve Bilginin Yeniden Kullanımı

Kuruluşunuzun bilgi birikimini platformda bir araya getirin

  • Mevcut tasarımları yeni projelerde tekrar kullanın
  • Farklı ekipleri entegre edip şirket genelinde bilgi paylaşın
  • Fikri mülkiyeti yöneterek tüm paydaşlarla bilgi paylaşın
  • Tasarımı, mühendisliği ve üretimi dijital olarak birbirine bağlayın
3DEXPERIENCE Works Üst Düzey Yönetici Yardımcısı Gian Paolo Bassi ve Küresel Teknoloji Geliştiricisi Lynn Allen diyalog halinde

Bir İnovasyon Platformu ile Üst Düzey Yöneticilerin Kuruluşunuzu Geleceğe Hazırlama Hakkındaki Düşünceleri

Günümüzün başarılı CEO'ları işletmelerinin her alanını dijitalleştirerek ve birbirine bağlayarak kuruluşlarını geleceğe hazırlıyor. Bu sayede faaliyet gösterme, inovasyon yapma ve nihayetinde müşterilere değer sağlama biçimlerini modernleştirebilir ve kuruluşlarını harika fikirlerin doğduğu bir yere dönüştürebilirler. 3DEXPERIENCE Works Üst Düzey Yönetici Yardımcısı Gian Paolo Bassi ve Küresel Teknoloji Geliştiricisi Lynn Allen, şirketlerin günümüzde daha iyi bir gelecek hayal etmek ve rakiplerine karşı avantajı korumak için ihtiyaç duydukları çeviklik ve esneklik hakkında konuşuyor. Dünya genelindeki işletme liderlerinin kuruluşlarını geleceğe karşı korumak için neden 3DEXPERIENCE platformu ve 3DEXPERIENCE Works portföyündeki diğer araçları çok değerli buldukları hakkında bilgi edinin.

Ek Kaynaklar

3DEXPERIENCE Works ile bir sonraki adımı atmaya hazır mısınız?

Bayiye ürünler, fiyatlandırma, uygulama veya başka herhangi bir konu hakkında soru sorun.